Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Gemeente Brunssum
Lindeplein 1
6444 AT Brunssum
sid.plum@brunssum.nl
www.brunssumbeweegt.nl
06-14433680

Gegevens ondersteunende partij:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland B.V.
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 91970792
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92
info@sportstimulering.nl
www.sportstimulering.nl

Algemeen

Initiatiefnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van dit platform voor de doeleinden zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring. Voor verdere verwerking van persoonsgegevens door aanbieders van activiteiten buiten het platform en de doeleinden zoals beschreven in de privacyverklaring om, zijn de aanbieders verantwoordelijkheid.

Voor Gemeente Brunssum wordt in de onderstaande documenten de termen ‘initiatiefnemer’, ‘wij’ of ‘ons’ gebruikt.