Hoofdcontent

Meedenken over sport en bewegen in Brunssum?

Meedenken mee over sport en bewegen in Brunssum
 

De gemeente Brunssum roept sporters op om mee te denken over ideeën om nog meer inwoners aan het sporten en bewegen te krijgen. Het gaat dan om zaken als: Hoe laten we kinderen in Brunssum sportief opgroeien? Hoe we stimuleren een actieve en gezonde leefstijl? En is sport en bewegen toegankelijk voor iedereen?

 

Samen werken aan nieuw beleid
Momenteel werkt de gemeente samen met Huis voor de Sport Limburg aan het nieuwe sport- en beweegbeleid van de gemeente Brunssum. In dat kader organiseren zij een bijeenkomst om in gesprek te gaan met sport- en beweegaanbieders, verenigingen, maatschappelijk partners, maar ook individuele sporters om gezamenlijk richting te geven aan het nieuwe sport- en beweegbeleid van de gemeente Brunssum.

Wethouder Hugo Jansen kijkt uit naar de bijeenkomst: “Ik hoop dat veel mensen mee willen denken. Zo kunnen we echt met elkaar bekijken wat Brunssum de komende jaren moet doen om mensen meer aan het bewegen te krijgen. We hebben gelukkig vanuit onze gegevens al een beeld. Maar met de ervaringsdeskundigen samen kan het nieuwe beleid alleen maar sterker worden.”

 

De bijeenkomst vindt plaats op 16 januari 2023. Aanmelden kan via https://hvdsl.nl/sport-en-bewegen-in-brunssum/